skip to Main Content

Luân Lý Giáo Khoa Thư – P1C1- 1. GIA TỘC (FAMILY)

  • September 27, 2016

Learn Vietnamese with 100 Luân Lý Giáo Khoa Thư lessons in both Northern & Southern accents

Learn Vietnamese with 100 Luân Lý Giáo Khoa Thư lessons in both Northern & Southern accents

1.GIA TỘC. Người ta ai cũng có gia tộc, nghĩa là có ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, anh em, chị em. Ta khôn lớn lên, ta học tập được thành người, cũng là nhờ có gia tộc…

Thánh Kinh Tân Ước – Matthêu 01 (New Testament)

  • September 24, 2014

Learn Vietnamese easily with interactive bilingual COMPLETE New Testament bible in Vietnamese Northern accentThánh Kinh Tân Ước

I. Giáng Sinh Và Thời Thơ Ấu Của Ðức Giêsu.  (1) Ðây là gia phả Ðức Giêsu Kitô, con cháu vua Ða-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:  (2) Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; …

Quốc Văn Giáo Khoa Thư – P1C1- 2. TẬP ĐỌC

  • August 22, 2014

2. TẬP ĐỌC. Thầy bảo anh Xuân đọc. Anh ấy đứng dậy. Hai tay cầm quyển sách, nâng lên vừa tầm con mắt, không che lấp mặt đi…(Quốc Văn Giáo Khoa Thư)

Back To Top
Search