skip to Main Content

A Quick Note About LearningVietnamese.Net – Vài Lời Gửi Đến Những Bậc Phụ Huynh

Confused2a

 

 

 

 

 

 

 

Dear learners/parents,

For those who are new to this Learning Vietnamese website, we would like give you a quick snapshot about our contents and method.

Our website include hundreds of classical (pre-1975) mandatory school lessons covering life and historical lessons in rich Vietnamese cultural values.

Basically, this is a Click-Listen-Read-Along approach with parallel translation (line-by-line) and hover-dictionary in 2 main Vietnamese regional accents (Northern and Southern).

It follows a simple philosophy of reading/listening-comprehension. The more our learners read and understand the better they build on a language.

For smaller children, the parents need to guide them a bit because their logical mapping of the translations may be less familiar and therefore they may be distracted. In return, they absorb faster with simple direct immersion as they listen-read.

But for a bit older children who understand the use of dictionary and translation, they can learn the language very quickly on their own because they don’t need too much explanation.

For those individuals who understand verbal communication already, the comprehension part is partly achieved. The main focus from that point is to listen to the sounds and be able to recognize words/vocabularies. Those words will be interactively highlighted as the audio reads along. The learners will build on written vocabularies… which again the more they read, the more they…gain.

We will keep you posted. Sincerely,

Please review LEARNING VIETNAMESE TIPS below

Learn Vietnamese easily with hundreds of interactive bilingual lessons in BOTH Northern & Southern accents

Kính gửi các bậc phụ huynh,

Tôi xin phép gửi đôi lời giải thích về nội dung và phương pháp học ở trang web này.

 • Website gồm rất nhiều bài học rất hay trước 1975 cho các em thiếu nhi
 • Đây là phương pháp Bấm-Nghe-Đọc-Theo kèm theo Song Ngữ
 • Mỗi đoạn ngắn đã được tách ra tương ứng song song với nhau.
 • Kèm theo có tự điển nổi khi hơ chuột qua chữ.
 • Mỗi bài học được đọc với cả 2 giọng miền NamBắc và chữ đọc được bôi vàng (như karaoke vậy).
 • Khi cần nhắc lại 1 từ nào, học sinh chỉ cần bấm chữ nhắc lại

Phương pháp này tập trung vào Đọc-Nghe-Thấy-Hiểu, càng đọc và hiểu nhiều càng giỏi.

Đối với các em nhỏ, các phụ huynh cần hướng dẫn nhiều hơn một chút vì chúng vẫn chưa quen xem bài dịch song song. Nhưng mặt khác các em sẽ tiếp thu nhanh hơn khi chỉ tập trung Đọc-Nghe.

Đối với các em lớn hơn khi đã biết các sử dụng tự điển, chúng có thể tự học rất nhanh vì không cần giải thích nhiều.

Với các em đã hiểu và nói được tiếng Việt bước tiếp theo sẽ tập trung vào nhận diện được mặt chữ và nhớ. Những chữ này sẽ được bôi vàng theo âm thanh đọc. Các em sẽ xây dựng vốn từ viết và một lần nữa, càng đọc nhiều càng biết nhiều.

Thân gửi

Allen Nguyễn

LEARNING VIETNAMESE TIPS:

 • Watch video to see how to view lesson
 • These lessons aimed to assist parents to teach their children to learn on their own with minimal follow up. Have the children read back to you and write down the dictation.
 • (For self learning students) Read article with mouse hover over words for quick definition.
 • Scan mouse over the translated section to learn reverse vocabulary.
 • Click small red button Learn Vietnamese with thousands bilingual interactive lessons in both Vietnamese Northern & Southern accentsnext to (northern or southern accent) to listen to audio mp3.
 • Choose Northern Learn Vietnamese easily in Vietnamese Northern accent, just click and listen-read alongor Southern accent Learn Vietnamese easily in Vietnamese Southern accent, just click and listen-read along and click READ button for Listening-Reading Interactive lesson page.
 • On interactive page, you can click any word for repeat at that point.
 • Listen and read repeatedly to know the pronunciation, writing, meaning.

Learn Vietnamese easily with hundreds of interactive bilingual lessons in BOTH Northern & Southern accents

CÁCH THỨC SỬ DỤNG ĐỂ DẠY/HỌC

 • Xem video để biết cách đọc bài
 • Những bài học này cốt yếu để giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn các con em của mình tự học tiếng Việt ở nhà mà không mất nhiều thời gian. Hãy cho các cháu Nghe-Đọc theo giọng Nam hay Bắc và cho các em đọc lại. Sau đó cho chúng viết chính tả.
 • (Cho những học sinh tự học) Đọc bài hơ chuột qua chữ để biết nghĩa
 • Hơ chuột ngược lại bên tiếng Anh để biết nghĩa
 • Bấm nút Learn Vietnamese with thousands bilingual interactive lessons in both Vietnamese Northern & Southern accents để nghe bài đọc Mp3
 • Chọn nút READ giọng miền Bắc (North) Learn Vietnamese easily in Vietnamese Northern accent, just click and listen-read along giọng Miền Nam (South) Learn Vietnamese easily in Vietnamese Southern accent, just click and listen-read along để đến trang của bài Đọc-Nghe Tương Tác.
 • Ở trang này, bạn có thể bấm chữ để nhắc lại từ đó.
 • Nghe và đọc nhiều lần để biết cách phát âm, mặt chữ và ý nghĩa
 • Member có thể thâu giọng để nghe lại và luyện phát âm.

Learn Vietnamese easily with hundreds of interactive bilingual lessons in BOTH Northern & Southern accents

SOFTWARE COMPATIBILITY (versions below or newer – Dùng phần mềm dưới đây hay mới hơn)

 • Chrome 30.0.1599
 • Firefox 24.0
 • Internet Explorer 10.0.92
 • Safari 6.05
 • Adobe Flash Player 11
 • Shockwave Flash (16.0.0.235)
 • Silverlight Plug-In (5.1.30514.0)

For mobile devices (Ipad, Iphone….) you can use flash support app such as PUFFIN BROWSER or PHOTON BROWSER to read interactively.

Join learning vietnamese todayBack To Top
Search