skip to Main Content
Dear friends and learners,
 
Welcome to LearningVietnamese.net.  We are so happy that you are
interested in learning the beautiful Vietnamese language which is
spoken by almost 90 million people.  You are the reason why we had
worked very hard to create this website.  We dream to make
Vietnamese learning an easy and friendly process so you can enjoy
it in a very short time. 
 
In contrary to past beliefs, we believe that you can learn Vietnamese
quickly for daily use.  It can be achieved through our lessons and
reading materials which include numerous valuable life lessons and
Vietnamese cultural values.  How is it possible you may ask?  
 
Our Interactive Bilingual Listen-Read through Parallel-Texts lessons is
unique and very advanced in helping you to HEAR-SEE-UNDERSTAND
both vocabulary and phrase/sentence contexts at any instance.  
Each word/phrase is linked to the spoken sound of either NORTHERN
or SOUTHERN accent of your choice.  You can train your listening-reading
comprehension and pronunciation skills immediately.  It is simple and
self-explained.  
 
Learning Vietnamese should be fun and easy.  We look forward to hear
your feedback and progress. Please be patient as we continuously strive
to make necessary corrections and improve on this large volume of content.
 
Thank you

Learn Vietnamese easily with thousands interactive bilingual lessons in both Northern & Southern accents

Kính thưa các bậc phụ huynh và các bạn,
 
Chúng ta ai ai cũng mong con em mình hiểu biết về nguồn gốc
văn hóa Việt, biết đọc và biết viết tiếng Việt Nam thân yêu.  
Tiếng Việt ta thật dễ thương và đẹp vô cùng phải không quý vị.
 
Trong môi trường ở hải ngoại ngày nay, con em chúng ta ít có
dịp nghe-đọc-học-nói tiếng Việt vì gần như tất cả thông tin xung
quanh được truyền bá bằng ngôn ngữ thứ hai của chúng ta.  Các
em từ lúc mở mắt ra đến lúc đi ngủ luôn tiếp cận và nhập tâm
với tiếng quê người trong khi các bậc cha mẹ thì quá bận bịu để
dạy cho con mình tiếng quê nhà.  
 
Chúng tôi dốc công xây dựng trang web này ước mong có thể
tiếp sức các phụ huynh để hướng dẫn các em học dễ dàng và gần
gũi hơn qua những bài học kinh điển xưa cũng như bài học thời nay.
 
Phương pháp ĐỌC-NGHE-THẤY-HIỂU qua SONG NGỮ mới này có
thể giúp các em học mau chóng theo GIỌNG BẮC hay NAM.  Các
em có thể vừa nghe đọc, thấy từng chữ đọc được bôi vàng theo
và hiểu nguyên câu.  Khi có thắc mắc thì có thể rà chuột qua chữ
để thấy nghĩa của từ hay bấm câu nhắc lại.   
 
Nói về ngôn ngữ thì quả là bao la và nhiều chi tiết cần phải luôn tu
bổ.  Chúng tôi phải tiếp tục luôn luôn chỉnh sửa những khuyết điểm
của những bài học này.  Mong quý vị không quản thời gian mà chỉ
giáo thêm cho chúng tôi về những thiếu sót để những bài học được 
ngày càng tốt hơn cho các em học.
 
Kính mong các quý văn, thi sĩ và các thầy cô cho phép chúng tôi
dùng những bài văn, thơ của quý vị để đúc kết thành tài liệu song
ngữ để cho các em học.  
 
Xin chân thành cảm ơn
 
Thanh-Pic1
Allen Nguyễn
CONTACT

Comments or questions are welcome.

* indicates required fieldBack To Top
Search