Categorized | Basic Reading

Em Học Vần – Bài 1 (Reading Lesson 1)

Play

Play

Bài 1: Lesson 1:
Chi Chi
Ba Dad
Mom
ba tí đi xe đò Tí’s father travels by bus
tí tơ đi bộ Tí and Tơ travels on foot
tơ bẻ cà Tơ picks an eggplant
tí bẻ đu đủ Tí picks a papaya

joinMember Login

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password

UA-44413704-2