skip to Main Content

Lesson How-To Tour – Cách Thức Sử Dụng Để Học (Learning Instructions)

vietnamese learning instructions, how to learn vietnamese on learningvietnamese.net

LEARNING INSTRUCTIONS:
 • Watch video to see how to view lesson
 • These lessons aimed to assist parents to teach their children to learn on their own with minimal follow up. Have the children read back to you and write down the dictation.
 • (For self learning students) Read article with mouse hover over words for quick definition.
 • Scan mouse over the translated section to learn reverse vocabulary.
 • Click small red button Learn Vietnamese with thousands bilingual interactive lessons in both Vietnamese Northern & Southern accentsnext to (northern or southern accent) to listen to audio mp3.
 • Choose Northern Learn Vietnamese easily in Vietnamese Northern accent, just click and listen-read alongor Southern accent Learn Vietnamese easily in Vietnamese Southern accent, just click and listen-read along and click READ button for Listening-Reading Interactive lesson page.
 • On interactive page, you can click any word for repeat at that point.
 • Listen and read repeatedly to know the pronunciation, writing, meaning.
 • (Member) click to record your voice speaking to improve pronunciation.

Learn Vietnamese easily with hundreds of interactive bilingual lessons in BOTH Northern & Southern accents

CÁCH THỨC SỬ DỤNG ĐỂ DẠY/HỌC
 • Xem video để biết cách đọc bài
 • Những bài học này cốt yếu để giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn các con em của mình tự học tiếng Việt ở nhà mà không mất nhiều thời gian. Hãy cho các cháu Nghe-Đọc theo giọng Nam hay Bắc và cho các em đọc lại. Sau đó cho chúng viết chính tả.
 • (Cho những học sinh tự học) Đọc bài hơ chuột qua chữ để biết nghĩa
 • Hơ chuột ngược lại bên tiếng Anh để biết nghĩa
 • Bấm nút Learn Vietnamese with thousands bilingual interactive lessons in both Vietnamese Northern & Southern accents để nghe bài đọc Mp3
 • Chọn nút READ giọng miền Bắc (North) Learn Vietnamese easily in Vietnamese Northern accent, just click and listen-read along giọng Miền Nam (South) Learn Vietnamese easily in Vietnamese Southern accent, just click and listen-read along để đến trang của bài Đọc-Nghe Tương Tác.
 • Ở trang này, bạn có thể bấm chữ để nhắc lại từ đó.
 • Nghe và đọc nhiều lần để biết cách phát âm, mặt chữ và ý nghĩa
 • Member có thể thâu giọng để nghe lại và luyện phát âm.

 

SOFTWARE COMPATIBILITY (versions below or newer - Dùng phần mềm dưới đây hay mới hơn)
 • Chrome 30.0.1599
 • Firefox 24.0
 • Internet Explorer 10.0.92
 • Safari 6.05
 • Adobe Flash Player 11
 • Shockwave Flash (16.0.0.235)
 • Silverlight Plug-In (5.1.30514.0)

For mobile devices (Ipad, Iphone....) you can use flash support app such as PUFFIN BROWSER or PHOTON BROWSER to read interactively.

join Learning Vietnamese to access bilingual lessons with both Northern & Southern accentsBack To Top
Search