Categorized | LLGKT

Luân Lý Giáo Khoa Thư – P1C1- 1. GIA TỘC (FAMILY)

llgkt1

1.GIA TỘC. Người ta ai cũng có gia tộc, nghĩa là có ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, anh em, chị em. Ta khôn lớn lên, ta học tập được thành người, cũng là nhờ có gia tộc…

 

Play

Play

 

CHƯƠNG THỨ NHẤT CHAPTER 1
BỔN PHẬN ĐỐI VỚI GIA TỘC DUTY TO ANCESTRY
   
1. GIA TỘC 1. FAMILY
   
Người ta ai cũng có gia tộc, nghĩa là có ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, anh em, chị em. Everyone has a family. That means we all have grandparents, parents, uncles, aunts, brothers and sisters.
Ta khôn lớn lên, ta học tập được thành người, cũng là nhờ có gia tộc. How we grow up and become a successful person are also thanks to our family.
Nhà tôi có ông bà, cha mẹ, anh em và chị em tôi.  Cha tôi thì đi làm để nuôi cả nhà. My family has grandparents, parents, brothers, and sisters. My father goes to work to support the entire family.
Mẹ tôi thì trông nom dạy bảo chúng tôi, và coi sóc mọi việc trong nhà. My mother takes care of teaching us and manages everything in the house.
Chúng tôi lúc nào cũng nết na dễ bảo, để cho ông bà, cha mẹ được vui lòng. We are always well behaved and obedient  in order to make our grandparents, and parents pleased.
Kể cả người trong họ thì còn có chú bác, cô dì, anh em, chị em họ, là những người có cùng máu mủ với tôi. Including our relatives, there are uncles, aunts, male and female cousins. They are my blood relations.
Cách ngôn: Precept:
Con có cha như nhà có nóc A Child with a father is like a house with a roof.

joinMember Login

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password

UA-44413704-2