Categorized | New Testament

Thánh Kinh Tân Ước – Matthêu 01 (New Testament)

biblenewI. Giáng Sinh Và Thời Thơ Ấu Của Ðức Giêsu.  (1) Ðây là gia phả Ðức Giêsu Kitô, con cháu vua Ða-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:  (2) Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; …


lock

Sorry, this content is for members only.

Click here to get access.

 

Already a member? Login below

Email
Password
 
Remember me (for 2 weeks)

Forgot Password

Member Login

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password

UA-44413704-2