Categorized | QVGKT

Quốc Văn Giáo Khoa Thư – P1C1- 1. TÔI ĐI HỌC (I GO TO SCHOOL)

qvgkt11. TÔI ĐI HỌC.   Năm nay tôi lên bảy. Tôi đã lớn.  Tôi không chơi đùa lêu lổng như mấy năm còn bé.  Tôi đi học.  Tôi học đọc, học viết, học tính, …


 

Play

Play

 

LỚP ĐỒNG ẤU ELEMENTARY CLASS
   
1. TÔI ĐI HỌC 1. I GO TO SCHOOL
Năm nay tôi lên bảy. Tôi đã lớn. I’ll be seven this year. I’ve grown up.
Tôi không chơi đùa lêu lổng như mấy năm còn bé. I do not loaf around like I did in my childhood.
Tôi đi học. I go to school.
Tôi học đọc, học viết, học tính, học vẽ và nhiều khoa học khác nữa. I learn to read, learn to write, learn to calculate, learn to draw and learn many other subjects.
Tôi cố tôi học. Tôi chăm tôi học. I try to learn. I am studious.
Học sao cho mau tấn tới, cho “văn hay chữ tốt”, I try to get ahead in my study to be “good in literature and have fine handwriting”,
cho cha mẹ và thầy giáo được vui lòng. and to please my parents and teachers.

joinMember Login

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password

UA-44413704-2