skip to Main Content

Quốc Văn Giáo Khoa Thư – P1C1- 1. TÔI ĐI HỌC (I GO TO SCHOOL)

qvgkt1Quốc Văn Giáo Khoa Thư in both Northern & Southern accents

1. TÔI ĐI HỌC.   Năm nay tôi lên bảy. Tôi đã lớn.  Tôi không chơi đùa lêu lổng như mấy năm còn bé.  Tôi đi học.  Tôi học đọc, học viết, học tính, …


Quốc Văn Giáo Khoa Thư in both Northern & Southern accents

 

Learn Vietnamese easily in Vietnamese Southern accent, just click and listen-read along

Play

Learn Vietnamese easily in Vietnamese Northern accent, just click and listen-read along
Play
 

LỚP ĐỒNG ẤU ELEMENTARY CLASS
   
1. TÔI ĐI HỌC 1. I GO TO SCHOOL
Năm nay tôi lên bảy. Tôi đã lớn. I’ll be seven this year. I’ve grown up.
Tôi không chơi đùa lêu lổng như mấy năm còn bé. I do not loaf around like I did in my childhood.
Tôi đi học. I go to school.
Tôi học đọc, học viết, học tính, học vẽ và nhiều khoa học khác nữa. I learn to read, learn to write, learn to calculate, learn to draw and learn many other subjects.
Tôi cố tôi học. Tôi chăm tôi học. I try to learn. I am studious.
Học sao cho mau tấn tới, cho “văn hay chữ tốt”, I try to get ahead in my study to be “good in literature and have fine handwriting”,
cho cha mẹ và thầy giáo được vui lòng. and to please my parents and teachers.

join Learning Vietnamese to access bilingual lessons with both Northern & Southern accentsBack To Top
Search