skip to Main Content

qvgkt3aa

 

  NATIONAL CLASSIC ELEMENTARY LESSONS

  PRIMARY CLASS – Lớp Sơ Đẳng

  (Northern and Southern Accents)

 

1. Đi Học Phải Đúng Giờ (We Must Go To School On Time)
2. Ai Ơi, Chớ Vội Khoe Mình (One Should Not Boast)
3. Lòng Thảo Hiếm Có (Rare Devotion)
4. Lòng Kính Yêu Chị (Respect And Love To Elder Sister)
5. Lời Khuyên Con (Advice To Children)
6. Anh Nói Khoác (A Boaster)
7. Cái Lưỡi (The Tongue)
8. Thương Người Như Thể Thương Thân (We Should Love Others As Ourselves)
9. Con Chồn Và Con Gà Trống (The Weasel And The Rooster)
10. Người Say Rượu (A Drunkard)
11. Người Nghiện Thuốc Phiện (An Opium Addict)
12. Công Việc Nhà Nông (Annual Farmers’ Work)
13. Công Việc Nhà Nông (Ca Dao) Bài Học Thuộc Lòng (Tiếp Theo) (Annual Farmers’ Work – Continued)
14. Làm Con Phải Cho Dễ Dạy (A Child Must Be Teachable)
15. Chớ Nên Ham Mê Cờ Bạc (We Should Not Have A Passion For Gambling)
16. Kính (Gương) Đeo Mắt (The Eye Glasses)
17. Có Học Phải Có Hạnh (Good Education Entails Good Virtue)
18. Ăn Chơi Và Buôn Bán Quanh Năm (Ca Dao) Bài Học Thuộc Lòng (Tiếp Theo) (Play And Doing Business All Year)
19. Người Đi Đường Với Con Chó (The Pedestrian And The Dog)
20. Không Nên Hành Hạ Loài Vật (We Should Not Abuse Animals)
21. Không Nên Phá Tổ Chim (We Should Not Destroy Bird Nests)
22. Một Người Anh Tốt (A Good Elder Brother)
23. Không Nên Báo Thù (We Should Not Take Revenge)
24. Đạo Bằng Hữu Phải Cho Có Thủy Chung (Friendship Requires Loyalty)
25. Lính Thú Đời Xưa (Lúc Ra Đi) Ca Dao Bài Học Thuộc Lòng (Frontier Guards In Feudal Times)
26. Lính Thú Đời Xưa (Lúc Đóng Đồn) Ca Dao Bài Học Thuộc Lòng (Frontier Guards In Feudal Times)
27. Không Tham Của Người (Do Not Be Greedy Of Others’ Property)
28. Không Vì Tiền Mà Làm Điều Phi Nghĩa (Never Commit Wrongdoings For Money)
29. Quả Bứa (A Wild Mangosteen)
30. Bảo Cử Là Gì? (What Is Election?)
31. Thơ Cái Nón (Thơ Cổ) Bài Học Thuộc Lòng (A Poem Of The Hat)
32. Con Hổ Và Con Chuột Nhắt (Lắt) (The Tiger And The Mouse)
33. Ông Chu Văn An (Mr. Chu Văn An)
34. Một Người Khoan Hòa Và Thuần Hậu (A Friendly And Good-Natured Person)
35. Cái Thú Nhà Quê Và Cái Thú Kẻ Chợ (The Pleasures In The Country And Urban Life)
36. Kẻ Ở Người Đi (Separation)
37. Không Nên Khinh Những Nghề Lao Lực (We Should Not Look Down On The Laborious Work)
38. Rắn Đầu Biếng Học (Thơ Cổ) Bài Học Thuộc Lòng (Being Stubborn And Lazy Learning)
39. Thư Từ (Letters)
40. Chuyện Một Người Thợ Đá Có Lương Tâm (The Story Of A Conscientious Stonecarver)
41. Chuyện Anh Em Họ Điền (The Story Of Điền Family’S Brothers)
42. Chuyện Anh Em Họ Điền (Tiếp Theo) (The Story Of Điền Family’S Brothers)
43. Sự Lợi Ích Của Xe Lửa (The Advantages Of Train)
44. Nhà Ga (The Station)
45. Con Ngựa Khôn Ngoan (A Smart Horse)
46. Răn Kẻ Tham (Advice For The Greedy Person)
47. Khuyên Về Làm Ruộng (Ca Dao) Bài Học Thuộc Lòng. (Advice On Farming)
48. Có Chí Thì Nên (Where There Is A Will, There Is A Way)
49. Một Ông Quan Thanh Liêm (A Righteous Mandarin)
50. Thơ Con Mèo (Thơ Cổ) Bài Học Thuộc Lòng. (The Cat Poem)
51. Con Chó Và Miếng Thịt (The Dog And A Piece Of Meat)
52. Đức Khổng Tử (Confucius)
53. Ông Mạnh Tử (Mencius)
54. Vì Nhớ Mà Buồn (Ca Dao) Bài Học Thuộc Lòng (Sadness Due To Longing)
55. Con Rùa Và Con Chuột (The Turtle And The Mouse)
56. Vào Hè (Thơ Cổ) (The Summer Has Arrived)
57. Con Mèo Và Con Chuột (The Cat And The Mouse)
58. Mùa Thu Ngồi Câu Cá (Thơ Cổ) Bài Học Thuộc Lòng. (Fishing In Autumn)
59. Mỹ Thuật (Fine Arts)
60. Buôn Bán Phải Thật Thà (Ca Dao) Bài Học Thuộc Lòng (Doing Business Requires Honesty)
61. Hai Anh Em (Two Brothers)
62. Ông Tô-Hiến-Thành (Mr Tô-Hiến-Thành)
63. Thơ Thằng Mõ (Anh Seo, Xâu) (Thơ Cổ) Bài Học Thuộc Lòng. (A Poem Of The Village Crier)
64. Thơ Cái Chổi (Thơ Cổ) Bài Học Thuộc Lòng. (A Poem Of The Broom)
65. Đời Người (A Person’S Life)
66. Ông Nguyễn Văn Hiếu (Mr. Nguyễn Văn Hiếu)
67. Đi Chợ Tính Tiền (Ca Dao) Bài Học Thuộc Lòng. (Calculating Money At The Market)
68. Chuyện Lưu Bình Dương Lễ (The Story Of Lưu Bình And Dương Lễ)
69. Chí Làm Trai (Ca Dao) Bài Học Thuộc Lòng. (A Man’S Ambition)
70. Cần Phải Giữ Tính Hạnh Của Mình (Your Virtue Should Be Guarded)
71. Thác Khône (Khône Waterfall)
72. Xứ Cao Mên (Cambodia)
73. Xứ Cao Mên (Bài Nối) (Cambodia – Continued)
74. Thành Nam Vang (Phnom Penh City)
75. Huế (Hue)
76. Tế Nam Giao (Nam Giao Ceremony In Honor Of Heaven And Earth)
77. Hồ Hoàn Kiếm (Lake Of The Restored Sword)
78. Sài Gòn (Saigon)
79. Chợ Lớn (The Grand Market)
80. Cách Giao Thông (The Means Of Transportation)
81. Một Tấm Lòng Từ Thiện (A Charitable Heart)
82. Một Tấm Lòng Từ Thiện (Tiếp Theo) ( A Charitable Heart – Continued)
83. Cách Sửa Mình (A Way To Improve Oneself)
84. Vua Gia Long (King Gia Long)
85. Giặc Khách Ở Bắc Việt (Foreign Rebels In The North Of Vietnam)
86. Nước Có Trị Thì Dân Mới An (The Government’S Rules Bring Peace To The Public)
87. Hà Nội Kinh Đô Mới Ngày Nay (Ha Noi Modern Capital Today)
88. Cuộc Dẫn Thủy Nhập Điền (Bringing Water To The Fields)
89. Trường Đại Học (The University)
Back To Top
Search