skip to Main Content

Children Reading: The Small Pretty Hands (Elementary – Southern)

Smallhands1

 

 

 

 

 

 

Learn Vietnamese easily with basic interactive reading

Play

Đôi Bàn Tay Nhỏ Xinh

Tay cầm tay, vỗ vỗ tay
Tay làm nhiều việc rất hay
Mặc quần áo, cài nơ, cài cúc
Tay còn biết xúc cơm ăn
Đôi bàn tay em nhỏ xinh
Nắm tay bao bạn thân tình
Lắc bàn tay “Chúc bạn khỏe”
Xiết chặt tay “Mừng bạn đến chơi”
Vỗ đôi bàn tay “Bày tỏ lòng biết ơn”
Vẫy vẫy đôi bàn tay “Tạm biệt”

 

Phạm Mai Chi – Hoàng Dân – Sưu tầm

Vietnamese Children story

Back To Top
Search