skip to Main Content

Luân Lý Giáo Khoa Thư – P1C1- 1. GIA TỘC (FAMILY)

  • September 27, 2016

Learn Vietnamese with 100 Luân Lý Giáo Khoa Thư lessons in both Northern & Southern accents

Learn Vietnamese with 100 Luân Lý Giáo Khoa Thư lessons in both Northern & Southern accents

1.GIA TỘC. Người ta ai cũng có gia tộc, nghĩa là có ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, anh em, chị em. Ta khôn lớn lên, ta học tập được thành người, cũng là nhờ có gia tộc…

Back To Top
Search