Tag Archive | "Relatives"

llgkt1

Luân Lý Giáo Khoa Thư – P1C1- 1. GIA TỘC (FAMILY)

1.GIA TỘC. Người ta ai cũng có gia tộc, nghĩa là có ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, anh em, chị em. Ta khôn lớn lên, ta học tập được thành người, cũng là nhờ có gia tộc… (more…)

Read the full story

Posted in LLGKT


Member Login

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password

UA-44413704-2