skip to Main Content

zen2

 

Zen Buddhist Stories (Intermediate Level)

(Northern and Southern Accents)

Translated by Tran Truc Lam

01. Publishing the Sutras – Ấn Tống Kinh Điển
02. Your Light May Go Out – Ánh Sáng Của Ngươi Có Thể Tắt
03. Three Kinds of Disciples – Ba Hạng Đệ Tử
04. Three Days More – Ba Ngày Nữa
05. The Last Poem of Hoshin – Bài Thơ Cuối Của Hoshin
06. Mokusen’s Hand – Bàn Tay Của Mokusen
07. True Friends – Bạn Thật Sự
08. Arresting the Stone Buddha – Bắt Giam Tượng Phật
09. Children of His Majesty – Bầy Con Của Hoàng Thượng
10. The Dead Man’s Answer – Câu Trả Lời Của Người Chết
11. The Story of Shunkai – Câu truyện Về Nàng Shunkai
12. The True Path – Chánh Đạo
13. The Subjugation of a Ghost – Chế Ngự Con Ma
14. The Last Will and Testament – Chúc Thư
15. How Grass and Trees Become Enlightened – Cỏ Cây Giác Ngộ Như Thế Nào?
16. Muddy Road – Con Đường Bùn Lầy
17. The Last Rap – Cú Đập Chót
18. The Gates of Paradise – Cửa Thiên Đường
19. Tosui’s Vinegar – Dấm Của Tosui
20. Sour Miso – Đậu Phụ (Đậu Hủ) Chua
21. Teaching the Ultimate – Dạy Chỗ Rốt Ráo
22. Time to Die – Đến Lúc Phải Chết
23. Midnight Excursion – Đi Đêm
24. Zen Dialogue – Đối Thoại Thiền
25. Right and Wrong – Đúng Và Sai
26. The Tunnel – Đường Hầm
27. The Voice of Happiness – Giọng Nói Của Hạnh Phúc
28. Gudo and the Emperor – Gudo Và Hoàng Đế
29. Just Go to Sleep – Hãy Ngủ Đi!
30. Open Your Own Treasure House – Hãy Tự Mở Kho Báu Của Mình
31. Learning to Be Silent – Học Im Lặng
32. True Reformation – Hối Cải Thực Sự
33. The Thief Who Became a Disciple – Kẻ Cướp Trở Thành Môn Đồ
34. Nothing Exists – Không Có Gì Hiện Hữu
35. No Loving – Kindness – Không Có Lòng Nhân
36. No Work, No Food – Không Làm Không Ăn
37. No Water, No Moon – Không Nước, Không Trăng
38. Non-Attachment – Không Vướng Mắc
39. No Attachment to Dust – Không Vướng Mắc Vào Bụi Trần
40. Not Far From Buddhahood – Không Xa Cõi Phật
41. How to Write a Chinese Poem – Làm Sao Làm Một Bài Thơ Chữ Hán
42. Stingy in Teaching – Lời Dạy Dè Xẻn
43. A Mother’s Advice – Lời Mẹ Dạy
44. Announcement – Lời Rao
45. Incense Burner – Lư Hương
46. The Moon Cannot Be Stolen – Mặt Trăng Không Thể Bị Đánh Cắp Được
47. Kasan Sweat – Mồ Hôi Của Kasan
48. Every-Minute Zen – Mỗi Phút Đều Là Thiền
49. Everything is Best – Mọi Thứ Đều Là Thượng Hảo Hạng
50. A Cup of Tea – Một Cốc Trà
51. A Drop of Water – Một Giọt Nước
52. A Smile in His Lifetime – Một Nụ Cười Trong Đời
53. A Buddha – Một Ông Phật
54. One Note of Zen – Một Tiết Tấu Của Thiền
55. Flower Shower – Mưa Hoa
56. The Taste of Banzo’s Sword – Mùi Kiếm Của Banzo
57. Ten Successors – Mười Vị Kế Thừa
58. If You Love, Love Openly – Nếu Yêu, Hãy Yêu Công Khai
59. The Silent Temple – Ngôi Chùa Yên Tĩnh
60. A Parable – Ngụ Ngôn
61. Sleeping in the Daytime – Ngủ Trưa
62. What Are You Doing! What Are You Saying! – Ngươi Đang Làm Gì! Thầy Đang Nói Gì!
63. The Stingy Artist – Người Nghệ Nhân Tham Lam
64. The First Principle – Nhất Đế
65. Temper – Nóng Giận
66. Eating the Blame – Nuốt Thẹn
67. Happy Chinaman – Ông Tàu Vui Vẻ
68. Black-Nosed Buddha – Phật Mũi Đen
69. Ryonen’s Clear Realization – Liễu Ngộ Của Ryonen
70. The Living Buddha and the Tubmaker – Phật Sống Và Thợ Làm Bồn Tắm
71. The Real Miracle – Phép Lạ Thực
72. Real Prosperity – Phồn Thịnh Thật Sự
73. Killing – Sát Sanh
74. Shoan and His Mother – Shoun Và Mẹ
75. Gisho’s Work – Sự Nghiệp Của Gisho
76. The Blockhead Lord – Sứ Quân Ngu Đần
77. Eshun’s Departure – Sự Ra Đi Của Eshun
78. The Stone Mind – Tâm Đá
79. Calling Card – Tấm Danh Thiếp
80. Is That So? – Thật Vậy Sao?
81. The Giver Should Be Thankful – Thí Chủ Nên Cảm Ơn
82. Joshu’s Zen – Thiền Của Joshu
83. Storyteller’s Zen – Thiền Của Người Kể Chuyện
84. Buddha’s Zen – Thiền Của Phật
85. Fire-Poker Zen – Thiền Khơi Lửa
86. Zen in a Beggar’s Life – Thiền Trong Đời Của Một Người Hành Khất
87. Inch Time Foot Gem – Thời Giờ Là Châu Báu
88. A Letter to a Dying Man – Thư Cho Người Sắp Chết
89. The Sound of One Hand – Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay
90. My Heart Burns Like Fire – Tim Ta Nóng Như Lửa
91. Finding a Diamond on a Muddy Road – Tìm Thấy Viên Ngọc Trên Đường Bùn
92. The Tea-Master and The Assassin – Trà Sư Và Kẻ Thích Khách
93. Trading Dialogue For Lodging – Tranh Biện Để Được Tạm Trú
94. In Dreamland – Trong Cõi Mộng
95. In the Hands of Destiny – Trong Tay Định Mệnh
96. Reciting Sutras – Tụng Kinh
97. Accurate Proportion – Tỷ Lệ Chính Xác
98. Obedience – Vâng Lời
99. The Most Valuable Thing in the World – Vật Quý Nhất Trên Đời

Back To Top
Search